Zpráva o činnosti Notosekce za období od 21. 8. 2010 do 19. 8. 2011

V minulém jubilejním roce, kdy uplynulo 40 let od založení Notosekce, jsme se setkali na výroční členské schůzi ve Zlíně. Byla velice dobře připravena, Jaroslav Janota, ač není naším členem, se zhostil organizace opravdu dobře. Schůze se konala za poněkud vyššího počtu členů než bývá zvykem v posledních letech, navíc jsem mohli po letech přivítat opět předsedu mezinárodní organizace Internoto Norberta Gerloffa. A když už zmiňuji zahraniční účastníky, byl mezi námi také Oldo Novák ze Slovenska. Jak vyšší počet účastníků, tak přítomnost zahraničních zájemců pomohly vytvořit velice dobrou atmosféru schůze, takže oslavy jubilea byly opravdu důstojné – na tom se shodli všichni zúčastnění.

Letošní schůze se koná opět na Moravě, a tak jako před dvěma lety opět v Lipníku n. Bečvou. Organizátorem je jako před dvěma lety Josef Králík. Jednou jsme zde již byli, zkušenosti ze schůze máme, takže můžeme očekávat opětovně pěkné setkání notofilů. Jako obvykle minulá výroční členská schůze schválila plán činnosti, kterým se řídila Notosekce v právě uplynulém období.

Prvním bodem je uspořádání výroční členské schůze. Za její organizaci děkuji Josefovi Králíkovi, který se ochotně ujal této úlohy. Na minulé schůzi ve Zlíně se Norbertu Gerloffovi velice líbilo, takže nebyl problém se s ním domluvit na účasti i na naší letošní výroční členské schůzi.
Dalším bodem naší činnosti je vydávání Minimusu. Podle plánu byla v minulém období vydána opět dvě čísla. Jak jsem již uvedl ve zprávě za minulý rok, dík aktivitě Norberta Gerloffa nebyl v minulém roce problém zaplnit stránky Minimusu, ale letos se již dostalo vše do „normálních kolejí“ – přetlak článků nehrozí. Přesto všechno se stále daří zaplnit stránky Minimusu patřičnou tematikou rodu Notocactus. Jako distributor funguje Lubomír Berka, všechny časopisy – i dodatečně dohledané – byly soustředěny u něho.

Po rezignaci Jaroslava Stejskala jako archiváře jsem se této role ujal já. Zpracoval jsem dodatečně objevenou korespondenci A. Janoušek – R. Havlíček a novější materiály. Začal jsem zpracovávat vlastní korespondenci, a část, týkající se Notosekce, dávám průběžně do archivu Notosekce. Vzhledem k obsáhlosti mého archivu práce na něm ještě nějaký čas potrvají. Po dokončení budou materiály Notosekce uloženy u Lubomíra Berky, u kterého je již uložen veškerý archivní materiál od Jaroslava Stejskala.

Byly podniknuty kroky k navrácení knihovny Notosekce, která po rozvodu zůstala u bývalé manželky dřívějšího knihovníka Leoše Vyhnalíka. Podle jejího ujištění knihovna stále existuje a bude vrácena Notosekci.

Pro zájemce jsou k dispozici internetové stránky Notosekce, které informují o naší činnosti. Správcem webových stránek je př. Podešva. Naše internetové stránky naleznete na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz/notosekce.
 

Vedení Notosekce se sešlo 24. března v Brně. Projednalo veškerou činnost Notosekce, především se zabývalo přípravou výroční členské schůze.

Brno, 18. 8. 2011 Stanislav Stuchlík
předseda Notosekce
 

 


Zápisy z výročních členských schůzí Notosekce 2004 - 2015

Informace z výroční schůze – Lipník nad Bečvou, 28. – 30. 8. 2015
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015
Setkání notofilů – Prštice u Brna, 13. – 14. 9. 2014
Výroční schůze Notosekce v České Třebové, 24. - 25. 8. 2013
Bylo nás sedmnáct - 20. srpna 2011, Lipník nad Bečvou
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 21. 8. 2010 do 19. 8. 2011
Notofilové se na skok vrátili zpět ke kořenům - 21. srpna 2010, Zlín
Výroční členská schůze Notosekce - 4. a 5. července 2009, Lipník nad Bečvou
Výroční členská schůze Notosekce - 30. srpen 2008, Česká Třebová
Výroční členská schůze Notosekce 2007, Boršice u Buchlovic
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 2. 9. 2006 do 31. 8. 2007
Notofilové rokovali - 2. 9. 2006, Brno
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2005 do 1. 9. 2006
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2004 do 18. 6. 2005
Informace z výroční schůze Notosekce - 19. a 20. června 2004, Česká Třebová
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 6. 9. 2003 do 19. 6. 2004