Zpráva o činnosti Notosekce za období od 2. 9. 2006 do 31. 8. 2007

Přehled o činnosti Notosekce za uplynulé období začnu jako obvykle výroční členskou schůzí. Poslední se konala v Brně, letošní je opět na Moravě, tentokrát na Slovácku, v Boršicích. Pokud si dobře vzpomínám, je to zřejmě nejvýchodnější místo, kde se kdy výroční členská schůze Notosekce konala. Slovácko je známo svou příjemnou atmosférou a tak věřím, že tato atmosféra zavládne i v průběhu naší schůze.

Ve své historii se vždy Notosekce řídila plánem činnosti, který se každoročně schvaluje na výroční členské schůzi. V posledních letech bývá plán činnosti obdobný a mění se v podstatě jenom datum. Hlavními body a páteří naší činnosti tak zůstávají uspořádání výroční členské schůze a vydávání Minimusu, našeho sekčního zpravodaje. Jak se nám v této oblasti dařilo v uplynulém období?
Výroční členská schůze proběhla v Brně. Bohužel se zde objevil technický problém týkající se příliš světlé schůzovní místnosti, takže bylo nutno čekat na pozdější a příznivější čas a teprve potom začít s přednáškami. Neplánovaný volný čas ale nebyl ztracený. Účastníci měli více času na debaty nejrůznějšího charakteru. Schůze se zúčastnil jako zahraniční host Wolfgang Gemmrich, který také vystoupil s přednáškou.

Vydávání zpravodaje Minimus by bylo možné charakterizovat úslovími typu: „Na Západě nic nového“, nebo „Stav vody na českých tocích je setrvalý“, jinými slovy řečeno, oproti minulosti se nic nezměnilo, pouze o jedno číslo směrem nahoru s posunulo datování ročníku. Zajistit náplň není jednoduché, ale to opakuji každoročně. Dvakrát do roka mne tak trápí otázka: Co dát do Minimusu, aby vůbec mohl vyjít? Slabou útěchou může být konstatování, že podobný problém trápí i jiné kaktusářské tiskoviny. Technická úroveň Minimusu zůstává na stejné úrovni jako v předešlých letech, s tiskárnou v Přerově je stále velmi dobrá spolupráce.

S knihovnou nastává problém, dosavadní knihovník přítel Vyhnalík, který také působí jako distributor Minimusu, oznámil již svůj úmysl knihovnu předat. Oproti tomu náš archiv, který spravuje opravdu vynikajícím způsobem př. Stejskal, je zcela bezproblémový.
Pro zájemce jsou stále k dispozici internetové stránky Notosekce, které informují o naší činnosti. Správcem webových stránek je přítel Podešva z Hulína. Naše internetové stránky naleznete na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz/notosekce. Vedení Notosekce se sešlo v Brně 29. ledna. Zabývalo se všemi oblastmi života Notosekce, především zajištěním výroční členské schůze.

Proběhla také další akce semen a rostlin Notosekce. Vedení k nim má opakovaně připomínky, především, pokud jde o časový průběh, zpoždění jak vydávání nabídkových katalogů, tak i dodávek rostlin a semen je neúnosné. Obě dvě akce organizoval přítel Podroužek.

Brno, 31. 8. 2007

Stanislav Stuchlík
Předseda Notosekce

 


 Zápisy z výročních členských schůzí Notosekce 2004 - 2015

Informace z výroční schůze – Lipník nad Bečvou, 28. – 30. 8. 2015
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015
Setkání notofilů – Prštice u Brna, 13. – 14. 9. 2014
Výroční schůze Notosekce v České Třebové, 24. - 25. 8. 2013
Bylo nás sedmnáct - 20. srpna 2011, Lipník nad Bečvou
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 21. 8. 2010 do 19. 8. 2011
Notofilové se na skok vrátili zpět ke kořenům - 21. srpna 2010, Zlín
Výroční členská schůze Notosekce - 4. a 5. července 2009, Lipník nad Bečvou
Výroční členská schůze Notosekce - 30. srpen 2008, Česká Třebová
Výroční členská schůze Notosekce 2007, Boršice u Buchlovic
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 2. 9. 2006 do 31. 8. 2007
Notofilové rokovali - 2. 9. 2006, Brno
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2005 do 1. 9. 2006
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2004 do 18. 6. 2005
Informace z výroční schůze Notosekce - 19. a 20. června 2004, Česká Třebová
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 6. 9. 2003 do 19. 6. 2004