Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2005 do 1. 9. 2006

Brno se stalo po šesti letech opět místem, ve kterém se koná výroční schůze Notosekce. Tentokrát to ale není na akademické půdě Přírodovědecké fakulty, ale v salonku hotelu Brno. Byla tak přerušena tradice posledních let, kdy se jako místa konání schůzí střídaly Litovel a Česká Třebová. Po minulé členské schůzi, která se konala  v Litovli, se účastníci tedy opět scházejí na Moravě, aby zhodnotili svou činnost. 

Poslední výroční členská schůze  schválila plán práce pro další období,  proto z něj vycházela Notosekce ve své činnosti v  letech 2005 – 2006. Mohl bych nyní jenom opakovat to, co bývá poslední dobou psáno v našich  zprávách o činnosti – plán práce je obdobný jako plány práce posledních let.  Tak jako v poslední zprávě mohu i nyní  dodat, že neplánovaně přibyla připomínka na skutečnost, že jsme v roce 2005 slavili 35 let od založení – v posledním Minimusu roku 2005 to připomenul úvodní článek, věnovaný různým písemným materiálům z dob počátku Notosekce.

V rámci zpestření programu našich schůzí – které jsou jedním z hlavních bodů naší činnosti – máme zájem na ně zvát i zahraniční účastníky, kteří se stejně jako my věnují problematice rodu Notocactus. Pozvání přijal stálý host našich posledních schůzí, p. Gemmrich, zatímco pánové Gerloff i Henssen pozvání odmítli. První z nich je v tuto dobu ještě na nalezištích kaktusů v Brazílii nebo Uruguayi, druhý se nemůže uvolnit ze školy.

Dalším hlavním bodem činnosti Notosekce v uvedeném období  bylo vydávání časopisu Minimus. Pokračovalo opět vydávání dvojčísel, do sešitů byly vkládány další materiály jako zprávy funkcionářů. V  náplni Minimusu vidím určitý pokrok, protože bylo zveřejněno několik článků lidí, kteří se přímo v Brazílii věnují výzkumu kaktusů, resp. jejich ochraně. Mohli jsme tak získat představu o pohledu těchto lidí na problematiku kaktusů v jejich domovině. V případě potřeby dělá odborné korektury uznávaný znalec rodu Notocactus př. Nedůchal. Občas  se při vydávání Minimusu vyskytují  nedostatky, např. evidentním omylem je jméno kaktusu k titulnímu obrázku. Jméno zůstalo z posledního sešitu, ale tiskárna změnila obrázek, takže jméno neodpovídá.

Pokud jde o fungování knihovny, má ji na starosti jako knihovník př. Vyhnalík, který také působí jako distributor Minimusu. Náš archiv spravuje př. Stejskal, jehož zájem o archivní práci je velice dobře známý.

Pro zájemce jsou stále k dispozici internetové stránky Notosekce, které informují o naší činnosti. Správcem webových stránek je  přítel Podešva. Naše internetové stránky naleznete na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz/notosekce. Podle ohlasů jsem ale slyšel, že tyto stránky nejsou zrovna příliš aktuální.

Vedení  Notosekce se sešlo v Brně 27. ledna. Projednala veškeré potřebné záležitosti, které jsou potřebí pro hladný chod Notosekce.

Proběhla také další akce semen a rostlin Notosekce. Vedení k nim má připomínky, především pokud jde o časový průběh, který by měl být svázán s vydáváním Minimusu pro úsporu poštovného. Obě dvě akce organizoval  př. Podroužek.

Brno, 1. 9. 2006

Stanislav Stuchlík
předseda Notosekce

 


 Zápisy z výročních členských schůzí Notosekce 2004 - 2015

Informace z výroční schůze – Lipník nad Bečvou, 28. – 30. 8. 2015
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015
Setkání notofilů – Prštice u Brna, 13. – 14. 9. 2014
Výroční schůze Notosekce v České Třebové, 24. - 25. 8. 2013
Bylo nás sedmnáct - 20. srpna 2011, Lipník nad Bečvou
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 21. 8. 2010 do 19. 8. 2011
Notofilové se na skok vrátili zpět ke kořenům - 21. srpna 2010, Zlín
Výroční členská schůze Notosekce - 4. a 5. července 2009, Lipník nad Bečvou
Výroční členská schůze Notosekce - 30. srpen 2008, Česká Třebová
Výroční členská schůze Notosekce 2007, Boršice u Buchlovic
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 2. 9. 2006 do 31. 8. 2007
Notofilové rokovali - 2. 9. 2006, Brno
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2005 do 1. 9. 2006
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2004 do 18. 6. 2005
Informace z výroční schůze Notosekce - 19. a 20. června 2004, Česká Třebová
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 6. 9. 2003 do 19. 6. 2004