Zpráva o činnosti Notosekce za období od 6. 9. 2003 do 19. 6. 2004

Po dvou letech se schází výroční členská schůze Notosekce opět v České Třebové. Využili jsme tak opakované nabídky manželů Grundových, kteří se v minulosti projevili jako dobří a ochotní organizátoři. Chtěl bych jim proto na tomto místě poděkovat za všechnu práci, kterou věnovali a stále ještě věnují této naší výroční členské schůzi.

Poslední výroční členská schůze v Litovli měla na programu obvyklé body, mezi jinými také projednání plánu práce pro další období. Plán byl schválen, a proto z něj vycházela Notosekce ve své činnosti v období, spadajícím do kalendářních let 2003 – 2004. Plán práce bývá v poslední době obdobný, a protože prvním bodem bylo uspořádání výroční členské schůze, setkáváme se dnes v České Třebové.

Dalším hlavním bodem činnosti Notosekce v uvedeném období bylo vydávání časopisu Minimus. Pokračovali jsme v trendu vydávání dvojčísel, což se projevuje sice jako výhodné pro pokladnu Notosekce, ale méně výhodné pro aktuální styk se členy. Musíme proto dobře koordinovat další akce Notosekce, jako např. akci semen či rostlin, aby oznámení o jejich konání a rozesílání nabídkových katalogů se krylo s vydáním čísel Minimusu. Koordinace se vyplatí, protože se ušetří na poštovném. Stále přetrvávají letité problémy s naplněním obsahu Minimusu, autorů a tedy článků, potřebných pro vydávání Minimusu, je chronický nedostatek. Zaběhl se již systém korektur, které dělá př. Nedůchal, zlepšení především při přepisování německého překladu bylo dosaženo korekturou nátisku přímo v tiskárně, což znamená i zrychlení při vydávání Minimusu.

Pokud jde o fungování knihovny a archivu, má vše na starosti jako knihovník př. Vyhnalík. Tak jako v předchozích letech i v minulém období byl minimální zájem o výpůjčky knih nebo archivních materiálů. Musím ale upozornit, že s největší pravděpodobností dojde ke změnám ve fungování knihovny.

Pro zájemce jsou stále k dispozici internetové stránky Notosekce, které informují o naší činnosti stejně tak, jako o dalších zajímavostech v oblasti notokaktusů. Správcem webových stránek je stále př. Podešva. Naše internetové stránky naleznete na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz/notosekce.

Jeden bod ve schváleném plánu práce nebyl splněn – vedení Notosekce se nesešlo jako obvykle v mezidobí mezi výročními členskými schůzemi. Neobjevily se totiž žádné problémy, které by bylo nutno řešit cestou schůze vedení, navíc se tak ještě ušetřily i náklady na cestovné. 

Proběhla také další akce semen Notosekce. Tak, jako ta předešlá akce, byla i tato úspěšná, i loni řada semen především notokaktusů našla nové majitele. Organizace akce byla provedena opět př. Podroužkem, který navíc ještě zorganizoval také akci rostlin. K oběma akcím podá bližší zprávu př. Podroužek.

Brno, 19. 6. 2004

Stanislav Stuchlík
předseda Notosekce

 


 Zápisy z výročních členských schůzí Notosekce 2004 - 2015

Informace z výroční schůze – Lipník nad Bečvou, 28. – 30. 8. 2015
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015
Setkání notofilů – Prštice u Brna, 13. – 14. 9. 2014
Výroční schůze Notosekce v České Třebové, 24. - 25. 8. 2013
Bylo nás sedmnáct - 20. srpna 2011, Lipník nad Bečvou
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 21. 8. 2010 do 19. 8. 2011
Notofilové se na skok vrátili zpět ke kořenům - 21. srpna 2010, Zlín
Výroční členská schůze Notosekce - 4. a 5. července 2009, Lipník nad Bečvou
Výroční členská schůze Notosekce - 30. srpen 2008, Česká Třebová
Výroční členská schůze Notosekce 2007, Boršice u Buchlovic
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 2. 9. 2006 do 31. 8. 2007
Notofilové rokovali - 2. 9. 2006, Brno
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2005 do 1. 9. 2006
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 19. 6. 2004 do 18. 6. 2005
Informace z výroční schůze Notosekce - 19. a 20. června 2004, Česká Třebová
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 6. 9. 2003 do 19. 6. 2004