Klub kaktusářů Frailea Kroměříž
 
 

 

Historie klubu kaktusářů Frailea Kromeříž 1965 - 1990

Kaktusářství v Kroměříži má poměrně dlouhou historii, která je reprezentována jmény Max Kuchařík aAntonín Bajza. Ti se věnovali kaktusům již v době první republiky. Další - Antonín Rerko - býval zahradníkem u A. V. Friče. Mnohem později, na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy dochází k vzestupnému zájmu o pěstování kaktusů, se scházejí mladí adepti kaktusaření ve skleníku u pana Kuchaříka. Debaty nad krásnými rostlinami, obdiv k roubování a výsevům, to byly první počátky vedoucí ke vzniku spolku. Tak se tedy stalo, že se v květnu 1965 sešlo prvních pět zájemců na ustavující schůzi s cílem založit kaktusářskou organizaci v Kroměříži. Prvním předsedou této začínající skupinky byl zvolen př. Antonín Bajza, důchodce z Kroměříže, který měl skleník u svého domku v Octárně.

Všechny další kroky k ustavení zájmového kroužku vedly do brněnského Astrophyta, kde jsme byli v první fázi jejich hostujícími členy a mohli tak odebírat časopis Kaktusy. Dalšími přípravnými pracemi k založení samostatné kaktusářské organizace v Kroměříži byl pověřen př. Jiří Stavinoha za kroměřížské a př. Dr. Nechvátal z brněnského Astrophyta. Již ke konci roku 1965 jsme byli ustaveni jako samostatná organizace v Kroměříži s počtem členů 12 a názvem "Frailea". Jméno Frailea jsme přijali za prvé proto, že v té době byly rostliny tohoto rodu předmětem zvýšeného zájmu (alespoň u nás, jistě i zásluhou Dr. Hraběte z Brna) a v druhé řadě proto, že jsme byli miniaturní skupinka nadšenců, stejně jako rostlinky tehdy ještě malého rodu Frailea.

Začátky byly pro nás krajně nepříjemné, ale nadšení pro věc překonávalo všechny překážky. Scházeli jsme se dosti pravidelně v budově tehdejšího ONV v malé místnůstce v suterénu. Předmětem schůzek byly nejen organizační záležitosti, ale také debaty o rostlinách. Vrcholem činnosti a nezapomenutelnými zážitky byly přednášky spojené s promítáním diapozitivů, které nám představovali brněnští přátelé, ať již dr. Nechvátal, dr. Schütz, ing. Odehnal, pan Boučka, Hlinecký nebo přítel Moučka s mamiláriemi.

Postupně k nám přicházeli další zájemci o kaktusaření a místnost pro naše schůzky již byla nevyhovující. Tou dobou přichází do organizace př. R. Ečer, kaktusář, fotograf a pracovník kulturního oddělení města a tak se schůzky přesouvají do jeho kanceláře či jiné volné místnosti kulturního domu v Kroměříži. Když nebylo nic volného, vzali jsme za vděk třeba i klubovnou v hospodě, kde jsme za úhradu mohli posedět v relativním klidu. V roce 1968 jsme se zúčastnili ustavujícího sjezdu Svazu kaktusářů v Brně. Delegáti sjezdu byli tehdejší předseda naší organizace př. Fr. Marčonek a jednatel př. J. Stavinoha.

Jak šel život, doba a dění v republice, tak se nutně tyto projevy odrážely i v zájmové činnosti, tedy i v naší organizaci. Měnili se lidé, funkce, přišel povinný vstup do organizace Svazu zahrádkářů a zase organizační změny, atd. I přes tyto negativní vlivy byl poměr k okresnímu výboru zahrádkářů vzhledem k osobním vztahům dobrý. Zúčastnili jsme se celostátní výstavy Flóra Olomouc, kde jsme uspěli i mezi takovými organizacemi, jako byla Chrudim a jiné. Pro naši schůzovní a vůbec zájmovou činnost jsme získali možnost členství v zájmových organizacích podniku Pal Magneton a hlavně "ubytování" v klubu Starý pivovar v centru města. I zde jsme byli příznivě hodnoceni, hlavně po naší ukázce "Kaktusy kolem nás" v rámci večera zájmových organizací. Šlo o několikanásobnou projekci efektních diapozitivů s přednesem povídky o kaktusech z knihy Karla Čapka "Zahradníkův rok".

Ve víru dalších let organizace žila svým životem s přílivem členů i částečnou stagnací. Ať již bylo jakkoliv, vždy se našlo zdravé jádro členské základny a výsledky naší činnosti jsme dokázali zhodnotit na výstavách kaktusů a sukulentů. První výstavy byly pořádány v malém sále kulturního domu v Kroměříži, v krizových letech v agitačním středisku, které bylo mimochodem pro pořádání našich výstav zcela nevhodné. Velkým přínosem pro nás se stala možnost aranžovat výstavy v kouzelném prostředí Květné zahrady a to díky vzácnému porozumění vedení zámku a kroměřížských zahrad i př. Wallera. Pořádáním letních výstav v rotundě Květné zahrady vstoupila naše organizace do povědomí široké kaktusářské i laické veřejnosti. Svým termínem v době dovolených a konání zahrádkářských výstav Floria ve Věžkách, kde se sjíždějí návštěvníci z celé republiky, je umožněno předvést se širokému publiku. Zápisy v naší knize návštěv dosvědčují, že kaktusáři v Kroměříži to umí. V tomto duchu znějí i poznámky v němčině, angličtině, japonštině, ale i v polštině, ruštině atd. (v roce 1994 nás mimo jiné navštívil prezident liverpoolské pobočky British Cactus and Succulent Society pan G. R. Allcock).

Jednou z vrcholných akcí při oslavě 25. výročí vzniku naší organizace bylo uspořádání 1. mezinárodního symposia Kroměříž 1990 a výroční schůze Notosekce. Na dalším symposiu v roce 1995 jsme přivítali vzácnou návštěvu, pana Wernera Uebelmanna ze Švýcarska, který přednášel o kaktusech Jižní Ameriky, hlavně Brazílie. Důstojně jsme tak oslavili již 30. výročí vzniku našeho klubu. Zatím poslední, v pořadí již 3. mezinárodní symposium, jsme uspořádali v roce 1998 ku příležitosti 150. výročí Kroměřížského sněmu.